Pomiary budynków, lokali

 

Biuro inżynierskich usług budowlanych  pomaga Właścicielom budynków i Wspólnotom Mieszkaniowym wykonując pomiary:

Przedmiary i obmiary robót

Badania kamerą termowizyjną

Inwentaryzacje Budowlane

Oceny techniczne mieszkań, budynków

Wykonamy pomiary ugięć stropów

Określimy współczynnik przenikania ciepła dla ścian, dachu

Wykrywamy przyczyny usterek technicznych w mieszkaniach, budynkach

Comments are closed