Galeria

Budynki niewłaściwie użytkowane

Brak prawidłowej konserwacji budynku podczas użytkowania, brak remontów i napraw powodują w pierwszej kolejności przyśpieszoną degradację zewnętrznych elementów budynku. Koszty takich napraw są nieporównywalnie wyższe niż napraw wykonywanych na bieżąco.

 

Budynki właściwie użytkowane

Dobry zarządca budynku wykona na  czas potrzebne remonty oraz bieżące naprawy. Przedłuży czas użytkowania budynku o 50, a nawet o 100 lat. Koszty napraw bieżących są umiarkowane i rozłożone w czasie.

 

 

 

Comments are closed